7 กรกฎาคม 2557 | ได้ให้ทุนค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนกับนักเรียนในการศึกษาต่อปริญญาเอก ในสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
30 เมษายน 2557 | ใบรับรองว่าบริษัท Pasco Corporation ได้รับการยอมรับในระดับสากลเกี่ยวกับการต่อต้านการติดสินบนทั่วโลก
22 กรกฎาคม 2554 | พิธีลงนาม Agreement of Intent กับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ.
18 พฤศจิกายน 2552 | พิธีลงนามในสัญญา โครงการสำเนาฟิล์มภาพถ่ายทางอากาศ ณ กองบัญชาการทหารสูงสุด
11 มิถุนายน 2552 | PASCO (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีแผนกสำรวจ ของกรมที่ดิน
29 เมษายน 2552 | ได้ทำสัญญากับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการจัดทำแผนที่ขอบเขตป่าชายเลนในพื้นที่ 6 จังหวัดทางภาคใต้ของไทย
© Copyright 2014 by Pasco (Thailand) Co.,Ltd.  |  All Rights Reserved.