-ขณะนี้ไม่มีตำแหน่งว่าง

 
 
 
 
 
     

สนใจติดต่อ บริษัท พาสโค (ประเทศไทย) จำกัด :

อาคาร 42 ทาวเวอร์ ชั้น18 เลขที่ 65 ซ.สุขุมวิท42 (กล้วยน้ำไท) ถ.สุขุมวิท
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร: 0-2713-6530-36 ต่อ 102 หรือ 123

กรอกใบสมัครตั้งแต่เวลา
8:00 น.-16:00 น.

ดาวน์โหลดใบรับสมัคร กรอกข้อมูล พร้อมแนบรูปถ่าย, ผลการศึกษา มาที่

คุณพลอยปภัส ใจขาว แผนกธุรการและบุคคล
E-mail :
ploypapat@pascoth.com

 
 
 
© Copyright 2014 by Pasco (Thailand) Co.,Ltd.  |  All Rights Reserved.